Projectencarrousel

Op dinsdag 16 juni was er in de foyer van de raadszaal van het stadhuis van Den Haag een projectencarrousel.
Deze was bedoeld voor alle leerplichtambtenaren en alle casemanagers. Het doel van deze projectencarrousel was dat men kennis kon maken met de VSV projecten en de nieuwe regels rondom het plaatsen van jongeren op deze projecten.

Meer op de site van Stichting De Trix en Het Ambacht

carousel1

Advertenties

Lasexamens

Op donderdag 10 juli zijn er door de heer Klaas van Spelden, van het Nederlands Lasinstituut (NIL), examens afgenomen bij een aantal jongeren die bij Stichting Trix in traject zitten. Dit keer betrof het 9 examens waarbij het gaat om niveau 1 en niveau 2.  Dit betreft erkende lasdiploma’s welke de jongeren kunnen behalen. Voordat de jongeren examen kunnen doen, krijgen zij eerst minimaal 3 maanden intensief les van ervaren leermeesters, welke bij de Trix werkzaam zijn.    Komende week gaan we zoals te doen gebruikelijk genieten van een barbecue welke er standaard bij hoort, als er examens zijn afgenomen. De jongeren die hun diploma hebben gehaald staan op de uitstroomlijst bij de Trix, of zijn inmiddels al bij een werkgever of school aan de slag.